Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


In de media

 

Tussen wens en werkelijkheid

05-12-2019

Het gilde der adviseurs, in elk geval der organisatieadviseurs, kent nogal al wat idealisten en ideologen in z’n populatie. Dat wil zeggen gedreven vakgenoten met uitgesproken opvattingen over hoe organisaties zouden moeten werken. Hoe strategie, structuur en cultuur op elkaar afgestemd zouden moeten zijn, hoe ze zouden moeten leren, ontwikkelen en evolueren tot cyaankleurige, onverdraaide, zelforganiserende netwerkorganisaties … Lees verder

Plaats commentaar

Strategisch Adviseren BCO Onderwijsadvies

02-06-2019

Op welke manier kunnen we onze adviseurs sterker maken zodat ze onze klanten beter van dienst kunnen zijn? Dat was de centrale vraag. Ruim een jaar later heeft een groep van 24 deelnemers een intensief Incompany Programma achter de rug. De Jong is trots op wat zijn adviseurs hebben geleerd: … Lees verder.

Plaats commentaar
 

Het resultaat? Een zelflerend systeem met een belangrijke rol voor de opgeleide adviseurs

01-06-2019

Een Incompany Programma waarin eigenaarschap, samenwerking en co-creatie centraal zouden staan. Dat was de opdracht waarover Durk Piet de Vries, strategisch adviseur & programmanager van AOG School of Management en kerndocent Paul Kloosterboer in gesprek gingen met de directie van BCO Onderwijsadvies in Venlo. Lees verder.

Plaats commentaar

Odysseus en de Sirenen

28-05-2019

Volgens filosoof, psycholoog en cabaretier Tim Fransen is de werkelijkheid ons meestentijds te bar om aan te kijken. Hij baseert zich onder meer op Freud die schrijft: ‘Het leven zoals dat ons is opgelegd is te moeilijk voor ons. Het bezorgt ons te veel verdriet, teleurstellingen, en onoplosbare problemen. Wij kunnen het alleen verdragen met verzachtende middelen.’ Lees verder.

Plaats commentaar
 

Vecht en verwonder

23-09-2018

Geboren in 1959 ben ik van een generatie die van origine niet zo heel veel op heeft met macht. Net als de populisten van nu, was de stemming dat het establishment maar eens een toontje lager moest zingen. Anders dan de huidige populisten, vonden we dat de samenleving toleranter en verder gedemocratiseerd moest worden.
Ook vroeger thuis waren mijn ervaringen met macht verwarrend. Lees verder.

Plaats commentaar

“Ook organisatie heeft baat bij opleiding Meesterschap in Adviseren”

08-05-2018

Leonard de Roos werkt bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Hij wilde zich verder ontwikkelen op het gebied van adviseren en koos de leergang Meesterschap in Adviseren. In gesprekken met hem, zijn voormalige en zijn huidige leidinggevende blijkt dat een waardevolle keuze. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor het team en zelfs de hele organisatie. Lees verder.

Plaats commentaar
 

Spiegelpaleis

01-05-2018

Vrijwilligerswerk doe je vanuit een diepere bron. Dat geldt in elk geval voor mijn redactiewerk voor het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (TsvB). En al helemaal voor het komende nummer ‘Spiegelpaleis’, waarvan ik themacoördinator ben. Een eervolle klus, maar vooral een feest, omdat het mij ook weer helpt de weg te vinden in mijn eigen spiegelpaleis … Lees verder.

Plaats commentaar

Corporate Bodies Filmfestival

01-05-2018

In september organiseert de Wetenschappelijke Raad (WR) van de Ooa in samenwerking met De Haagse Hogeschool en Filmhuis Den Haag het filmfestival Corporate Bodies. Een concept waarbij je via film verbanden legt met je adviescontext en met jezelf als adviseur. Paul Kloosterboer, lid van de WR, licht deze vorm van professionalisering toe. Lees verder.

Plaats commentaar
 

Alles waar je niet om hebt gevraagd maar toch moet doen

07-03-2018

Recent mocht ik een tweedaagse bijdrage leveren aan het Specialist Development Program (SDP) van Nyenrode Business University. Een leuke klus voor een groep superspecialisten aan wie het was gegund eens te reflecteren op hun rol als intern adviseur, in plaats van op hun vakinhoud. Raoul Wirtz van Nyenrode schreef een mooie blog naar aanleiding van mijn bijdrage. Lees verder.

Plaats commentaar

Werken met de werkelijkheid

20-02-2018

Een zonovergoten middag op Fort de Batterijen in Nieuwegein. Heeft dat iets met opladen te maken? Ja! Of is het een uitje? Ja, ook! Dit is zo’n middag waarin werk en plezier even helemaal samenvallen. We starten met tien collega’s en zo’n honderd enthousiaste en geïnteresseerde bezoekers met de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. Lees verder.

Plaats commentaar