Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


‘Forget your perfect offering
there’s a crack in everything
that’s how the light gets in’

(Leonard Cohen)

 

Specialismen

Adviseren en veranderen met professionals, managers, teams en organisaties. Het is de rode draad in mijn advies- en onderzoeksloopbaan. En een waardevolle zoektocht met een niet aflatende stroom aan ontdekkingen.

Veranderen

… Waardevol veranderen, dat is de uitdaging. … lees verder.

Adviseren

Adviseren verandert. ‘Geef mij uw probleem …’ lees verder.