Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Professionaliseren in adviseren

Professionaliseren is het ontwikkelen van een gedeeld referentiekader én individuele kwaliteiten en repertoire. Vanuit een professionele traditie en bedding. In unieke en vaak spannende adviescontexten. Hier zet bijvoorbeeld de leergang Meesterschap in Adviseren op in. Rechtstreeks inzoomen op eigen patronen en praktijken kan ook, bijvoorbeeld via coaching of in company trajecten.

Intern professionaliseren is even essentieel als spannend. Wanneer doe je het goed of goed genoeg? Mag je (on)gevraagd je met elkaars werk bemoeien om elkaar beter te maken?

Verder lezen?

Achtergronden én voorbeelden uit mijn adviespraktijk.

De vitale plek. De spanning tussen adviseur en opdrachtgever. Paul Kloosterboer in Vuurvogel 23, jubileumnummer 25 jaar Phoenix Opleidingen, december 2015

Meesteradviseurs gaan door de zandloper
Kloosterboer, P.P. in: Management & Consulting 2009, nr 2

De nieuwe kleren van de adviseur, andersom interveniëren revisited
Paul Kloosterboer in Management & Consulting, Mediawerf, Amsterdam, maart 2006.