Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Begeleiden

Begeleiden is gidsen. Dat betekent niet per se dat ik de bestemming weet. Wel hoe je de weg kunt vinden. Door onzekerheid over proces en aanpak te verminderen, kunnen we meer onzekerheid op de inhoud aan. Vooraf en onderweg creëren we samen de optimale weg naar waarde.

Als voorzitter of begeleider heb ik vaak de technische leiding van bijeenkomsten, workshops en conferenties met een veranderkundig doel. Dat maakt het voor de degenen die inhoudelijk betrokken zijn en/of de leiding hebben makkelijker zich hierop te concentreren. Een goede gezamenlijke voorbereiding versterkt het vertrouwen dat gebeurt wat nodig en wenselijk is.