Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Adviseren als co-creëren

Adviseren is soms een mening geven, maar veel vaker co-creëren: samen denken en doen. Dat gaat over organisatie- en veranderkundige zaken. Elk vraagstuk is daarin uniek.

Natuurlijk zijn er patronen, herhaalbare elementen en principes. Maar altijd samen opnieuw bezien, doordacht, uitgewerkt, aangevuld, aangepast of nieuw gecreëerd. Tot het ‘klopt’ in uw context. En dat blijven we voortdurend toetsen en verbeteren.