Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Cultuur ontwikkelen

Het top down implementeren van een cultuurplan werkt net zo min als een schriftelijke cursus zwemmen. Cultuur veranderen via bottom up interventies verzandt echter gemakkelijk in vrijblijvende euforie of oeverloos gedoe. Het interne krachtenveld blijkt sterker dan de beste bedoelingen.

Een expeditie van Waarnemen naar Waarmaken heeft meer kans van slagen. Dit kan vele gedaantes aannemen. Maar altijd komt de waarde van bestaande en nieuwe praktijken en patronen aan het licht en wordt doorleefd. Willen wordt engageren.

Verder lezen?

Achtergronden én voorbeelden uit mijn adviespraktijk.

Krachten voor cultuurverandering
Paul Kloosterboer. Holland Management Review, 21ste jaargang, nummer 93, januari – februari 2004. Professionele Publicatie Prijs ROA 2004.

Potentieel van professionals ontketenen.
Tijdschrift voor Coaching, visieblad voor professioneel begeleiden, juni 2013

Organisatieontwikkeling in de praktijk: Strategisch Adviseren BCO Onderwijsadvies. Blog AOG School of Management, juni 2019