Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & ChangeVeranderen of ontwikkelen?

Verandermanagement als vakgebied is omstreden. Terecht. Het schept een illusie van maakbaarheid vanuit één centrum. Zulke veranderprojecten brengen vaak weinig teweeg. Of maken meer kapot dan je lief is.

Organiseren en veranderen draaien voor mij om collectieve patronen in denken en doen. Met meer waarde voor belanghebbenden, zoals klanten, financiers, medewerkers, managers en samenwerkingspartners. Dat verander je niet bij toverslag. Maar het is wel te ontwikkelen. Patronen en dynamieken gewaar worden en verleggen naar waardevollere patronen.

Strategie ontwikkelen

Strategie ontwikkelen via top down bedenken en implementeren leidt tot papieren tijgers en regendansrituelen. … lees verder.

Cultuur ontwikkelen

… Cultuur ontwikkelen via bottom up interventies verzandt gemakkelijk in vrijblijvende euforie of oeverloos gedoe. … lees verder.

Team ontwikkelen

Organiseren en veranderen doe je liefst vanuit een team. De kunst is … lees verder.

Leiderschap ontwikkelen

Veranderen vergt leiderschap, al helpt lang niet elk leiderschap bij verandering. … lees verder.