Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Artikelen

Door op een titel te klikken kunt u beschikbare publicaties downloaden.

In gesprek met Paul Kloosterboer: Op kruistocht tegen geheime agenda’s
Raoul Schildmeijer in: Professioneel Begeleiden. De Binnenkant, Q1 2034

‘Help! De adviseur verzuipt’
Paul Kloosterboer in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2021 #3

‘Wat beweegt de mens?’ Boekbespreking ‘Wij zijn ons lichaam’ van Aldo Houterman
Paul Kloosterboer in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2021 #1

‘Precies op de grens’: in gesprek met Piet Weisfelt
Paul Kloosterboer en Tijn Ponjee in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2021 #1

Het ambacht van Argyris: over leren in organisaties
Ina Ahuis en Paul Kloosterboer in M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, 2020 #5/6

Grondleggers voor het doorgronden van de mens in context. Inleiding bij het themanummer
Joost Kampen, Paul Kloosterboer en Odette Moeskops in M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, 2020 #5/6

Organiseren en veranderen als continue evolutie. Uitleiding bij het themanummer
Joost Kampen, Paul Kloosterboer en Odette Moeskops in M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, 2020 #5/6

Ontzorgen of ontwikkelen? Vitaler adviseren in organisatorische netwerken
Paul Kloosterboer in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2020 #2

‘Vol naar binnen en naar buiten snijden’: in gesprek met Morten Hjort
Tijn Ponjee en Paul Kloosterboer in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2019 #4

‘Mijn hart kan dat niet aan’: binnenwereld van een begeleider
Paul Kloosterboer in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2019 #4

Organisatieontwikkeling: werken met verschil en veiligheid
Paul Kloosterboer en Durk Piet de Vries in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2019 #2

Zoektocht naar een bedding voor macht en onmacht
Paul Kloosterboer in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2018 #2

Strategisch adviseren: vitaliseren door hoe je adviseert
Paul Kloosterboer en Cécile de Roos in Vakblad ARBO, nummer 10, 2016

Co-creëren met professionals, leren op de vitale plek
Paul Kloosterboer in Strook (voorganger van TA-Magazine), december 2015

De vitale plek. De spanning tussen adviseur en opdrachtgever
Paul Kloosterboer in Vuurvogel 23, jubileumnummer 25 jaar Phoenix Opleidingen, december 2015

Vitaal adviseren, de organisatorische immuunfunctie van de kwaliteitsadviseur
Paul Kloosterboer in SIGMA Nummer 6, december 2015

Conflicten als micro-ontstekingen in levende systemen
Paul Kloosterboer in Tijdschrift Conflicthantering Nummer 5, p.44-48, 2015

Toekomst ontsluiten, verleden insluiten: reflectie op een expeditie naar waarde
Kloosterboer, P.P., de Groot, G.J. en Zijlema, A. (2014), M&O, Tijdschrift voor Management & Organisatie, Deventer: Vakmedianet

Potentieel van professionals ontketenen
Tijdschrift voor Coaching, visieblad voor professioneel begeleiden, juni 2013

Van Waarnemen naar Waarmaken, Expeditie naar Waarde met professionals
Expertise, Vakblad voor het Hoger Onderwijs, #7, 2011

Emotie als het slot en de sleutel: ontketenen van strategisch leren met professionals
Paul Kloosterboer in M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, november/december 2011

Durft u door het oog van de naald?
Paul kloosterboer en Etienne Jager in ManagementSite, 7 november 2011

De Strategische ontdekkingstocht van Triodos Bank Nederland
Paul Koosterboer en Hein Dijksterhuis in: Holland/Belgium Management Review, nr 138-2011

De waardesprong, een episode van strategisch leren in een Nederlands regionaal ziekenhuis
Kloosterboer, P.P. en Schotsman, H. in : M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, juli/augustus 2009

Meesteradviseurs gaan door de zandloper
Kloosterboer, P.P. in: Management & Consulting 2009, nr 2

Navigeren bij strategievorming, lessen uit de literatuur
Kloosterboer, P.P. in: M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, september/oktober 2008

De nieuwe kleren van de adviseur, andersom interveniëren revisited
Paul Kloosterboer in Management & Consulting, Mediawerf, Amsterdam, maart 2006.

Strategieontwikkeling als expeditie, de tocht naar de top
Paul Kloosterboer en John van Giels, Managementtools, Kluwer, Deventer, maart 2006.

Negen stappen naar Leiderschap (Redactie: Paul Kloosterboer, Steven Pont en Frank van der Endt)
Interactieve leergang leiderschap, met schriftelijke – en internetcomponent, Euroforum Eindhoven, voorjaar 2005

Reorganiseren met vertrouwen
Paul Kloosterboer in: Management Executive, Kluwer, Deventer, maart 2005. (opgenomen in ‘Voor de verandering’)

Hoog Rendement Strategie: strategie als manifestatie van intenties
Paul Kloosterboer, in: Holland Management Review, Reed Business Information, maart 2005. (opgenomen in ‘Voor de verandering’)

Krachten voor cultuurverandering
Paul Kloosterboer. Holland Management Review, 21ste jaargang, nummer 93,
januari – februari 2004. (Professionele Publicatie Prijs 2004, opgenomen in ‘Voor de verandering’)

De leerwaarde van adviesstijlen
Jeroen Schoenmakers, Paul Kloosterboer en Rolf Sterk, in: Organisatie instrumenten, sturingsinstrumenten voor de manager, nov 1998, hoofdstuk B1590 p.1-16

Stafadviseurs zijn organisatieversnellers
Paul Kloosterboer, Nijenrode Management Review, nr. 10, mei/juni, 1998

De paradox van motiverend leidinggeven
Didi van der Weegen en Paul Kloosterboer in Sales Management, januari/februari 1998

Zelfdiagnose doelmatigheid: verbeteren op eigen kracht
Rolf Sterk en Paul Kloosterboer, Organisatie-instrumenten, Samsom, Alphen a/d Rijn, juni 1997

Strategie van binnenuit
Paul Kloosterboer, Kluwer Bedrijfswetenschappen, serie Management Consult in bedrijf, Deventer, 1996

Tussen centraal en decentraal, dilemma’s en strategieën voor stafeenheden
Paul Kloosterboer en Rolf Sterk, M&O, tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1996/1

Situationeel adviseren
Paul Kloosterboer en Rolf Sterk, in: M&O, tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1994/1

Continue resultaatverbetering
Paul Kloosterboer In: SIGMA, tijdschrift voor integrale kwaliteitszorg, KDI, maart 1993

Topkwaliteit schuilt in een verrassende hoek
Paul Kloosterboer, Holland Management Review, Management Press Amsterdam, september 1992 en SIGMA, tijdschrift voor integrale kwaliteitszorg, KDI

Zes Hefbomen voor kwaliteitszorg
Paul Kloosterboer en Jan Vreeburg in: Harvard Holland Review, Børsen International Publications Nederland, Amsterdam, spring 1990 (genomineerd voor Professionele Publicatie Prijs)

Andersom interveniëren bij weerstand
Paul Kloosterboer en Evert van der Vliert, M & O, tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1987/3