Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Coachen

Coachen van individuen en teams doe ik graag. Je ‘vitale plek’ helpen vinden en innemen.
Enkele coachprincipes:

Vitale plek

Werken vanuit een plek waardoor het taaksysteem als geheel én de afzonderlijke betrokkenen, jijzelf voorop, zich ontwikkelen en sterker worden.

Waarnemen naar waarmaken

We vertrekken vanuit je vraag met gericht waarnemen. Dat gaat over patronen in je werkomgeving, jezelf en de wisselwerking daartussen. Dit verschuift naar je mogelijkheden om patronen te verleggen en je ervaringen hiermee uitbouwen.

Praten en doen

We zoeken een balans tussen verkennen, ontwarren en doorgronden enerzijds en praktische opdrachten en experimenten anderzijds.

Tussentijdse opdrachten

Aan het eind van elke bijeenkomst spreken we een tussentijdse analyse en/of experiment af, zoveel mogelijk gekoppeld aan jouw praktijk.

Feedback

Open en direct geven en ontvangen van feedback is een cruciaal onderdeel van het coachproces. De feedback komt van beide kanten.

Ervaren

‘Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal ernaar handelen.’
Confucius (± 500 v.C.)
Met behulp van experimenten en desgewenst begeleide oefensituaties of opstellingen help ik je stappen te zetten van denken naar doen.

Vertrouwelijkheid

Geen enkele waarneming of informatie binnen het coachtraject wordt met derden besproken, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Rol coach

Mijn bijdrage als coach ligt in ondersteunen, reflecteren, prikkelen, spiegelen, confronteren en overdragen. Dit doe ik vanuit mijn bagage als adviseur, sociaal psycholoog, systemisch begeleider en persoonlijke levenservaring.