Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


LSI: Grootschalige interventies

Bij vernieuwen is het aanboren van aanwezige variëteit  en creëren en verbinding cruciaal. Large Scale Interventions (LSI), oftewel grootschalige bijeenkomsten waar betrokkenen zoveel mogelijk aanwezig zijn, kunnen een inspirerend voertuig hierbij zijn. Zelden als ‘stand alone’ activiteit, maar vooral als tussentijds hoogtepunt en versneller in het proces.

Het coachen, regisseren en/of begeleiden van dit soort processen en bijeenkomsten doe ik graag. Vanuit ruime ervaring en met zorg, enthousiasme, creativiteit en oog voor opbrengsten.