Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Intern adviseren

De interne adviesrol heeft een hoog potentieel voor organisaties. Waarde creëren door het verbinden van vraagstukken, initiatieven, kennis en belangen. Maar tegelijk blijkt het erg lastig dat potentieel te realiseren. Organisatorische spanningen zijn vaak het slot op – én de sleutel tot – organisatieontwikkeling. Hoe organiseer en ontwikkel je waardevol intern advies?

Verder lezen?

Achtergronden én voorbeelden uit mijn adviespraktijk.

Business Partner, kan dat?
Blog in Nieuwsbrief AOG School of Management 19 november 2013

Had ik maar een professionele opdrachtgever …
Blog in Nieuwsbrief AOG School of Management 17 december 2014

De adviseur als betweter. Gastcolumn in Vakblad ARBO, juli 2016