Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Onderzoeken

Onderzoeken en reflecteren op wat ik zie en meemaak zijn een tweede natuur geworden. Voor het overgrote deel doe ik dat in mijn eigen tijd, als vorm van professionalisering.

Soms is onderzoek (deel van) een opdracht. Dan is vooral de context en de inbedding van belang. Ben ik de onderzoeker, of liever, bent u dat zelf? Hoe zorgen we dat de onderzoeksactiviteit niet op zichzelf staat, maar tot iets leidt? Waar ik mijn bril van onderzoeker en veranderkundige kan overdragen, doe ik dat graag.