Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Interne adviseur moet eerst eigen plek creëren

De basis voor iedereen die intern adviseert, is het waarborgen van een eigen legitieme plek. Zodra daar twijfel over bestaat, is elke verdere inspanning vergeefs, stellen Paul Kloosterboer en zijn medeauteurs van het boek ‘Adviseren vanuit het geheel’. Lees verder