Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & Change


Corporate Bodies Filmfestival

In september organiseert de Wetenschappelijke Raad (WR) van de Ooa in samenwerking met De Haagse Hogeschool en Filmhuis Den Haag het filmfestival Corporate Bodies. Een concept waarbij je via film verbanden legt met je adviescontext en met jezelf als adviseur. Paul Kloosterboer, lid van de WR, licht deze vorm van professionalisering toe. Lees verder.